Práva a povinnosti člena klubu „ČERNí JEZDCI“
člen klubu:

 • je plnoletý
 • vlastní platný řidičský průkaz skupiny do které spadá jeho motocykl
 • zná práva a povinnosti
 • platí pravidelně členské příspěvky
 • pravidelně chodí na schůze klubu
 • aktivně se podílí na činnosti klubu
 • je si roven s ostatními členy, vyjma představenstva a prezidenta
 • členové klubu si navzájem pomáhají
 • přijímání je pouze na výroční schůzi a je podmíněno čekatelstvím min. 1 rok
 • povinnosti členů klubu včetně představenstva, vyplývajících ze stanov, jsou platné po celou dobu členství
 • členství v klubu končí na vlastní žádost nebo vyloučením na rozhodnutí představenstva
 • případným vyloučením či odchodem člena klubu nevzniká nárok na majetkové či finanční vyrovnání